Advokatforsikring for å forhindre konflikter for bedriften

Legal Insurance Group tilbyr Advokatforsikring til bedrifter direkte via forsikringsgivere eller via forsikringsmeglere. Forsikringen skreddersys etter ønsker og behov.

Forsikringen kan blant annet tilbys via andre forsikringsgivere, som endel av allerede eksisterende forsikring (Legalpluss) f eks kontorforsikring, styrevervforsikring etc, eller som et eget produkt (Legal Total).

Ønsker du som forsikringsselskap eller forsikringsmegler og styrke din posisjon overfor dine kunder, ta kontakt med oss!