Advokatforsikring er en rettshjelpsforsikring som er ment å dekke de viktigste rettsområdene man kan komme borti som privatperson og som ikke dekkes av andre rettshjelpsforsikringer

Advokatforsikring er en rettshjelpsforsikring som er ment å dekke de viktigste rettsområdene man kan komme borti som privatperson og som ikke dekkes av andre rettshjelpsforsikringer ( f eks innboforsikringen) 

Advokatforsikringen gir i motsetning til innboforsikringen bistand også før tvist. Forsikringen dekker ikke bare medlemmet men også samboer /ektefelle, samt barn under 20 år. 

Advokatforsikringen dekker 20 timer juridisk rådgivning innenfor hvert forsikringsår. I tillegg dekkes bistand ved tvist inntil 3 MNOK, samt at motpartens saksomkostninger dekkes.

 

Advokatforsikring tilbys som en medlemsfordel via ditt forbund, sjekke med ditt forbund om forsikringen er inkludert i ditt medlemskap.

Advokatforsikringen kan også tilpasses den enkelte forbunds behov. Ta kontakt dersom det er aktuelt med et tilbud på dette.