Rettshjelpsbehovet dekket av advokat

Legal Insurance Group AS har avtale med Legal24 Advokatfirma hva gjelder leveransen av den juridiske bistanden som forsikringstaker har tegnet via sin rettshjelpsforsikring.

Legal24 Advokatfirma er valgt som leverandør av dette på grunn av deres ekspertise innenfor fast eiendoms rettsforhold, samt familie- og arverett.

Når retthjelpsbehovet oppstår er det advokaten i Legal24 Advokatfirma som skal kontaktes.

Legal24 Advokatfirma