ATE – forsikring mot idømte saksomkostninger

En forsikring for å begrense risiko etter at klienten selv innser behovet for rettergang for å ivareta sine interesser

Forsikring mot idømte saksomkostninger (ATE – after the event)

Selv om man har en god sak, kan det være en betydelig risiko for å bli idømt motpartens saksomkostninger ved å forfølge en sak til retten. Er det i tillegg en sak med betydelige kostnader som bedriften kanskje ikke vil klare å betale om saken skulle tapes, kan dette i seg selv være en god grunn til at en klient ikke ønsker å ta en sak videre.

Legal Insurance Group kan i slike situasjoner tilby et en såkalt ATE-forsikring – en skreddersydd forsikring som dekker motpartens saksomkostninger ved et eventuelt tap i retten.

Dette produktet tilbys i samarbeid med vår samarbeidspartner AmTrust Law, som har tilbudt dette i Storbritannia og andre land helt siden ca. 2015 hvor det er et velutviklet forsikringsmarked for slike dekninger.

Premien vil bli beregnet i det enkelte tilfelle, og vil være være en prosent av dekningen som tegnes, typisk ligge mellom 20-30 % av forsikringsdekning.

Enkelt sagt er dette en forsikring man kan tegne «mens huset allerede brenner», dvs. at skaden har oppstått, men for svært mange bedrifter som står i en slik sak vil det være bedre å kontrollere risikoen til en fast sum man faktisk kan betale, enn å risikere å bli idømt omkostninger av en størrelsesorden som faktisk setter hele bedriftens økonomi på spill.

ATE forsikring kan også tilbys sammen med ekstern søksmålsfinansiering (Litigation Funding), se nærmere på nettsiden til vårt søsterselskap Therium Nordic AS eller ta kontakt på post@therium.no.