Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikringen er en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand i reklamasjonssaker etter avhendingsloven mot selger.

Boligkjøperforsikringen er en rettshjelpsforsikring som dekker juridisk bistand (advokathjelp) i reklamasjonssaker etter avhendingsloven mot selger. Alle nødvendige kostnader vedrørende sakshåndteringen er dekket, herunder advokatutgifter, nødvendige takstkostnader, rettsgebyr og eventuelt idømte sakskostnader. Kostnader for reparasjon av skaden vil ikke dekkes av forsikringen. Konstateres det en rettslig mangel i henhold til loven, vil slike kostnader dekkes av selger og selgers forsikringsselskap.

Boligkjøperforsikringen tegnes på kontraktsmøtet i anledning boligkjøpet, gjennom eiendomsmegleren. Forsikringen gjelder fra kontraktsignering til overtagelsen, og i fem år etter overtagelsen. 

Boligkjøperforsikringen kan kun tegnes av privatpersoner. 

Spørsmål om tegning av forsikringen bes rettes til Norwegian Broker som er distribusjonsleddet til denne forsikringen.

For mer informasjon om forsikringen og tegning av denne, se www.norwegianbroker.no/forsikringstjenester-og-produkter/eiendom/boligkjoeperforsikring/