Legal Insurance Group samarbeider med flere forsikringsmeglere

Som et ledd i leveranse av flere typer forsikringer, har vi inngått samarbeid med ulike forsikringsmeglere. Dette er meglere som er eksperter på sine områder.

Söderberg & Partners

Howden Forsikringsmegling