Lystbåtforsikring

Lystbåtforsikring - Rettshjelp

Ved tvister etter kjøp av båt, utstyr, tjenester eller skadeoppgjør får du advokatbistand uten egenandel inkludert.

Forsikringen gjelder for kjøp av varer og tjenester som er kjøpt av sikrede som privatperson til privat bruk. Forsikringen dekker juridisk bistand fra selskapets advokater ved forsinkelser/mangle ved varen/tjenesten som oppdages i forsikringsperioden. For å være omfattet av forsikringen må kjøpet av varen/tjenesten ha tilknytning til anskaffelse eller bruk av lystbåten som er forsikret gjennom Lystbåtforsikring fra Søderberg & Partners AS

For mer informasjon, se her http://www.norwegianbroker.no/forsikringstjenester-og-produkter/baatforsikring/