Legal Insurance Group AS

Legal Insurance Group AS ble stiftet 1. juli 2010 av styreleder Henrik A. Jensen. Selskapet ble startet etter å ha fulgt markedet for advokatforsikring og lignende produkter (LEI-produkter = Legal Expenses Insurance) tett gjennom en årrekke.

Legal Insurance Group AS sin forretningsidé er å tilby markedstilpassede forsikringsprodukter i hele Norden mot forbrukere og bedrifter til konkurransedyktige priser, basert på høye volumer. Gjennom tett samarbeid med anerkjente partnere, vil både de tilbudte produkter og håndteringen av disse, gjennomføres med høy kvalitet og profesjonalitet.

To av de mest anerkjente forsikringsgivere på LEI-forsikringer i verden, Roland Rechtsschutz Versicherungs AG og Lloyd’s Brüssels, har valgt Legal Insurance Group for sin satsing på LEI-produkter i Norden.

Legal Insurance Group er medlem av RIAD, «The Association of Legal Protection Insurers and Service Providers», som er en global forening innenfor rettshjelpforsikringer. Styreleder Henrik A Jensen sitter som styremedlem i RIAD.

Les mer om RIAD her.