Utvidet rettshjelpsdekning i en eksisterende dekning eller som et tilleggsprodukt

Legal Insurance Group AS er et multiagentur som tilbyr Advokatforsikring (rettshjelpsforsikring) til bedrifter og private. Vi tilbyr dekning direkte eller gjennom forsikringsmeglere. Forsikringen skreddersys etter kundens ønsker og behov.

Rettshjelpsforsikringen kan blant annet tilbys via andre forsikringsgivere, som en del av en allerede eksisterende forsikring (LegalPluss), eller som et eget produkt (LegalTotal).

Produktene:

  • LegalPluss er en utvidet Advokatforsikring som er inkludert i et eksisterende skadeforsikringsprodukt, f.eks. båtforsikring, innboforsikring, motorforsikring, kontorforsikring, styrevervforsikring e.l.
  • LegalTotal er en selvstendig advokatforsikring som kjøpes separat og som et tillegg til øvrige forsikringsprodukter som personene eller selskapet har. 

Ønsker du som organisasjon, forening, forsikringsselskap eller forsikringsmegler å styrke din posisjon overfor dine kunder, ta kontakt med oss!