Dersom du ønsker å benytte ekstern advokat må det søkes tilsagn hos Legal Insurance Group AS

Det er Legal24 Advokatfirma AS som i utgangspunktet behandler alle saker som oppstår i forbindelse med rettshjelpsforsikringene som selges av Legal Insurance Group AS. Legal24 er et fullverdig advokatfirma med lang erfaring og spisskompetanse innen de rettsområder som dekkes av våre forsikringer. Dette sikrer våre kunder en rask, kompetent og profesjonell advokatbistand.

Dersom du likevel skulle ønske å benytte ekstern advokat må det søkes tilsagn i forkant. Dette gjøres av din advokat ved å sende en henvendelse til post@legalinsurance.no

Det vil kun være nødvendig advokatbistand som dekkes, dette oppad begrenset til den enhver tid gjeldende offentlige salærsatsen for advokattjenester, som pr dags dato er 1020 kr pr. time. Det belastes ikke merverdiavgift frem til eventuelle rettslige skritt tas ut, jfr. https://www.advokatforeningen.no/radgivning/advokatregnskapet/merverdiavgift-pa-advokattjenester

Ta kontakt via kontaktskjema eller via e-post post@legalinsurance.no