Utleieforsikring

Utleieforsikring - forsikre deg mot mulige tap

Utleieforsikring tegnes via utleieforvalter

Forsikringen dekker :

  • tap av husleie inntil 6 mnd
  • opp til kr 250 000 for økonomiske tap ved brudd på leiekontrakten.
  • rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med iverksettelse av fravikelse opp til kr 30.000.
  • Forsikringen inkluderer inntil 5 timers juridisk rådgivning per telefon for forhold gjeldende leieforholdet som er omfattet av forsikringen

Egenandel tilsvarende fire måneder depositum.